Kişi ölmeden önce mirasını vasiyet edebilir m?

Dinimizde varise vasiyet yoktur, hibe ve miras vardır.

Ölmeden önce yapılan mal dağılımı miras değil, hediye ve hibe olur. Bunun dini yönden bir sakıncası yoktur. Varise vasiyet yapılmaz.

Bir baba veya anne hayatta iken malını istediği şekilde tasarruf edebilir. Fakat geçimsizliğe, kardeşler arası kavgaya neden olmamak için haklı sebep olmadıkça eşit davranmak gerekir.

Unutmayalım ki adil olmak demek, eşit davranmak demek değildir. Şartlara göre bir baba veya annenin hayatta iken böyle bir tasarrufta bulunması mümkün olabilir. Fakat haklı bir neden yokken bu şekilde davranması ve neticede kardeşler arası bir husumet meydana gelmesi halinde, sebep olduğu için baba-anne bundan sorumlu olacaktır.

Neticede evladın anneye-babaya bu nedenle küsme ve vazifelerini yerine getirmeme hakkı yoktur. Bir haksızlık söz konusu ise, hakların ve hükmün tartışmasız en adil şekilde verildiği hesap gününde karşılığını görecektir.

PAYLAŞ