Mirası erkek ile kadın arasında eşit paylaştırmak hak mıdır?

Elbette bu şekilde hak sahibinin hakkı yenmiş olmaktadır.

Mirastaki hisseler, kesin bir şekilde Allah Teala tarafından belirlenmiştir. (Erkeğe iki, kıza bir hisse) Şu veya bu sebeple bunun arttırılması veya azaltılması kesinlikle caiz değildir. Ancak varislerden biri kendi rızasıyla miras payından diğer bir varise kısmen veya tamamen bağışta bulunabilir.

Ülkemizde uygulanan miras kanunu, mutlaka uyulması şart koşulan bir hükme sahip değildir. Mirasçılar kendi aralarında miras paylaşımı hususunda anlaşamayıp mahkemeye başvuracak olurlarsa, miras dağılımı söz konusu kanunda göre yapılmaktadır. Yoksa, mirasçıların kendi aralarında anlaşıp terekeyi pay etmeleri kanuna aykırı değildir.

PAYLAŞ