Kategori: FETVALAR

Yemin ederek yapacağı işi yapmamak yemini bozmak

Yemin, son derece ciddi bir mevzudur. Çünkü yemin, bir şeyi yapma veya yapmama arzusunu göstermek için ALLAH Teâlâ’yı şahit göstermek demektir.  Bu nedenle yeminlerin yerine getirilmesi gerekir. Falanca şeyi yapmak üzere yemin edip daha sonra yapmayacak olursanız, yapmış olduğunuz yemini bozmuş olursunuz. Bu sebeple yemin kefareti niyetiyle on fitre vermeniz ve tövbe istiğfar etmeniz gerekir. […]

Adağı yerine getirmeye gücü yetmeyen kişi

Adak borcunu karşılayacak bir kefaret yoktur. Bu mesuliyetten kurtulmanın çaresi, kişinin helal yoldan bol para kazanıp adağını yerin getirmesidir. Bunun başka bir çaresi yoktur. Adakta ne adanmışsa, o yerine getirilir. Bu bakımdan adak yaparken dikkatli olmak, yapamayacağımız şeyleri adamamak lazımdır. Çünkü bize vacip olmayan bir şeyi, adak yapmak suretiyle vacip yapmış oluyoruz.

Açık arttırma ile satış yapmak, almak caiz midir?

Genel hüküm olarak, açık arttırma usulü ile satış caizdir. Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz kendisine gelip bir şeyler isteyen (dilenen) bir müslümandan evinden bir şeyi getirmesini söylemiş, onu açık arttırma ile satarak bir kısmına yiyecek, diğer kısmına da balta aldırtıp çalışmasını tavsiye etmiştir.1 Açık arttırma şeklinde yapılan alış-verişlerde önemli olan söz konusu malın dinimizce alım satımının helal […]

Kapora vermek caiz midir?

Memleketimizin örf ve âdeti üzere bilindiği gibi, genellikle alım-satım işlemlerinde ve kira sözleşmelerinde yapılan akit uygulamaya konduğu takdirde ücret ve bedele mahsuben mal sahibine verilen meblağa kapora yani pey denilmektedir. Kaporalı akitlerde şu iki durum düşünülebilir: a- Yapılan akdin uygulanmaya konması, yani müşteri veya kiracı akde konu olan şeyi bir müddet sonra gelip alması halinde […]

Finans kurumlarının kredi kartıyla taksitli olarak altın satın alınır mı?

Hangi kurumun ve hangi amaçla (niyetle) olursa olsun kredi kartıyla veya kartsız bir şekilde taksit yaptırarak altın alınması caiz değildir. Kartsız veya kredi kartına taksit yaptırarak altın almak kesinlikle caiz değildir. Çünkü sarf yani altın veya döviz bozdurma işlemlerinde “yed bi yed” yani her iki tarafın da peşin olması gerekir. Altın, gümüş ve döviz alım-satımlarında […]

Vade farkı faiz midir?

Bir malın, peşin satılması halindeki fiyatı ile vadeli satılması halindeki fiyatı arasındaki farka, vade farkı denilmektedir. Peşin fiyatı dört bin lira olan bir mal, altı ay vade ile beş bin liraya satılırsa, aradaki bin lira vade farkıdır. Vade ve taksitlerin, sonunda anlaşmazlık çıkmayacak kesinlikte tayin edilerek yapılan veresiye, vadeli satışlar caizdir. Vade farkı ile yapılan […]

Alışverişte kâr oranı ne kadardır?

Bilindiği gibi, bir malı satarken alış fiyatına veya maliyeti üzerine eklenen fazlalığa “kâr” denilmektedir. Ticaret meşru olunca, kâr elde etmenin de meşru olması tabiidir.   Dinimizde, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde ticaret ve kazançtan genel olarak bahsedilmekte ve ekonomik hayatın, belirli ölçülere uyularak kendi tabii kuralları içinde yürümesi, dolayısıyla kârın da tabiî ve ahlâkî ölçüler […]

Süs köpeği satışı caiz midir?

Hadis-i şeriflerde1 özelliği olmayan yani av, çoban, bekçi köpeği gibi özelliği olmayan ve üzerinde emek sarf edilmeyen bir köpeğin satışı yasaklanmıştır. Eti yenilmeyen genellikle yırtıcı hayvanların alım satımı men edilmektedir.   dipnot   (1) Tirmizî, Büyü’: 49; Ebû Davud, Büyü’: 65; Müslim, müsâkât40,41; Nesai, sayd 15, Ahmed b. Hanbel, 111,464, 465; IV, 140